Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор

Иванка Дончева (проф. д-р към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; i.doncheva@ts.uni-vt.bg)

 

Членове

Нако Стефанов (проф. дфн към СУ „Климент Охридски“; nrstefanov@uni-sofia.bg)

Баян Райханова (проф. дфн към СУ „Климент Охридски“; brayhanova@abv.bg)

Чън Ин (проф. д-р към Пекинския университет за чужди езици, Китай; chenying@bfsu.edu.cn)

Джоузеф Фарел (проф. д-р в към Университета в Пенсилвания, САЩ; jfarrell@sas.upenn.edu)

Юре Зовко (проф. д-р към Задарския университет, Хърватия; profjure_zovko@yahoo.com)

Дионисис Гуцос (проф. д-р към Атинския националния и Каподстриев университет, Гърция; dgoutsos@phil.uoa.gr)

 

Научен секретар

Виктория Кънева (гл. ас. д-р към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

 

Езиково-стилови редактори и коректори:

Велин Петров (доц. д-р към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Диана Вацова (Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“)

 

Технически редактор

Райна Карабоева (Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“)