Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2006 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 200 от 23.4.2018 г.)

Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри
Димитриос Румпос
(изтегляния 318 от 23.4.2018 г.)

Към въпроса за елевзинската η έποπτεία
Стела Илиева
(изтегляния 224 от 23.4.2018 г.)

Терей отвъд трагическото
Ваня Лозанова
(изтегляния 271 от 23.4.2018 г.)

Култът към Гениите в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 251 от 23.4.2018 г.)

За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum
Олег Александров
(изтегляния 221 от 23.4.2018 г.)

За готското присъствие в българските земи през ІІІ–ІV век
Таня Мандраджиева
(изтегляния 852 от 23.4.2018 г.)

Гръцки извори за елинското образоване в Търново
Владимир Владов
(изтегляния 454 от 23.4.2018 г.)

За превода на разказа на Йоргос Йоану "До къщата на Кемал"
Емилия Иванова
(изтегляния 212 от 23.4.2018 г.)

Маските в Китай - история и развитие
Полина Цончева
(изтегляния 180 от 23.4.2018 г.)

Циншъ Хуанди–първият китайски император
Искра Мандова
(изтегляния 324 от 23.4.2018 г.)

Тибетската книга на мъртвете - душата в плен на смъртта
Мария Маринова
(изтегляния 1962 от 23.4.2018 г.)

Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу
Мария Маринова
(изтегляния 268 от 23.4.2018 г.)