Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2006 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 532 от 23.4.2018 г.)

Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри
Димитриос Румпос

(изтегляния 706 от 23.4.2018 г.)

Към въпроса за елевзинската η έποπτεία
Стела Илиева

(изтегляния 620 от 23.4.2018 г.)

Терей отвъд трагическото
Боряна Манолова

(изтегляния 701 от 23.4.2018 г.)

Култът към Гениите в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова

(изтегляния 670 от 23.4.2018 г.)

За култа към Митра в Nicopolis ad Istrum
Олег Александров

(изтегляния 644 от 23.4.2018 г.)

За готското присъствие в българските земи през ІІІ–ІV век
Таня Мандраджиева

(изтегляния 1603 от 23.4.2018 г.)

Гръцки извори за елинското образоване в Търново
Владимир Владов

(изтегляния 863 от 23.4.2018 г.)

За превода на разказа на Йоргос Йоану "До къщата на Кемал"
Емилия Иванова

(изтегляния 542 от 23.4.2018 г.)

Маските в Китай - история и развитие
Полина Цончева

(изтегляния 496 от 23.4.2018 г.)

Циншъ Хуанди–първият китайски император
Искра Мандова

(изтегляния 886 от 23.4.2018 г.)

Тибетската книга на мъртвете - душата в плен на смъртта
Мария Маринова

(изтегляния 4044 от 23.4.2018 г.)

Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу
Мария Маринова

(изтегляния 724 от 23.4.2018 г.)