Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ролята на рецептивно-историческия метод за разбирането на античната литература (Вергилий, Хораций, Овидий)


Автори:
Василена Тодоранова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


543 изтегляния от 23.4.2018 г.