Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Концепцията на Квинтилиан за съдържанието на предреторското обучение по граматика в контекста на античната граматическа традиция


Автори:
Ценка Давидкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


754 изтегляния от 23.4.2018 г.