Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За готското присъствие в българските земи през ІІІ–ІV век


Автори:
Таня Мандраджиева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1292 изтегляния от 23.4.2018 г.