Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За произхода на семантиката на еротичните символи в древногръцкото изкуство


Автори:
Иванка Дончева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1074 изтегляния от 23.4.2018 г.