Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епитетът HΡΩΣ и култът към основното конно божество на траките


Автори:
Златозара Гочева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


652 изтегляния от 23.4.2018 г.