Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За готското присъствие в българските земи през ІІІ–ІV век


Автори:
Таня Мандраджиева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1618 изтегляния от 23.4.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (1036) / Asia/Pacific Region  (1) / Bulgaria  (359) / Canada  (1) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (10) / France  (2) / Germany  (39) / Greece  (5) / Macedonia  (5) / Poland  (2) / Portugal  (1) / Russian Federation  (5) / Serbia  (1) / Slovakia  (1) / Spain  (1) / Sweden  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (110)