Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2019 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 526 от 5.3.2020 г.)

Close-kin Marriages in Menander
Даниела Тошева
DOI: https://doi.org/10.54664/CKVV2930
(изтегляния 416 от 5.3.2020 г.)

За думата „хавра“ в български, гръцки и руски език
Емилия Авгинова-Николова
DOI: https://doi.org/10.54664/AHXA3404
(изтегляния 1357 от 5.3.2020 г.)

Япония през 80-те години на XX век
Катя Маринова
DOI: https://doi.org/10.54664/VLGW3066
(изтегляния 488 от 5.3.2020 г.)

Западните интерпретации на „Джуандзъ“
Десислава Дамянова
DOI: https://doi.org/10.54664/LAUF5322
(изтегляния 566 от 5.3.2020 г.)