Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2007 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 225 от 22.5.2018 г.)

Фонема и графема–случаят с тракийския език
Мирена Славова
(изтегляния 273 от 22.5.2018 г.)

Старогръцки митове за произхода и функцията на писмото
Елия Маринова
(изтегляния 551 от 22.5.2018 г.)

Η Ιστορια Τησ Νεασ Ελληνικησ Γλωσσασ
Димитриос Румпос
(изтегляния 364 от 22.5.2018 г.)

Problèmes Historographiques Sur L’étude De La Religion Macédonienne
Marine Gleyse
(изтегляния 199 от 22.5.2018 г.)

Maron, le prêtre d’Apollon. Considerations sur le système de pouvoir politique de la thrace homérique
Стефан Йорданов
(изтегляния 216 от 22.5.2018 г.)

Les Thraces Dans L’opposition Romain Barbare
Славчо Киров
(изтегляния 309 от 22.5.2018 г.)

ΝΕΟΣ ΗPΩΣ (KOYPOΣ HPΩΣ), тракийски конник (Heros) HEROS EQUITANS
Златозара Гочева
(изтегляния 770 от 22.5.2018 г.)

Тракийското светилище при Баткун
Иванка Дончева
(изтегляния 468 от 22.5.2018 г.)

Култът към LARES в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 250 от 22.5.2018 г.)

Сведенията за Диомед и Ликург в гръцката митология
Диана Иванова
(изтегляния 363 от 22.5.2018 г.)

Образът на добрия владетел в корпуса на латинските панегирици
Анаснас Герджиков
(изтегляния 346 от 22.5.2018 г.)

Раннохристиянски надписи от Филипопол
Николай Шаранков
(изтегляния 277 от 22.5.2018 г.)

Символът на дракона в китайската култура
Искра Мандова
(изтегляния 557 от 22.5.2018 г.)

Състояние на религиите в Китай
Полина Венкова
(изтегляния 377 от 22.5.2018 г.)

Специфики на японските функционални стилове
Катя Маринова
(изтегляния 263 от 22.5.2018 г.)

Тенденции, методи и проблеми в преподаването на японски език
Магдалена Василева
(изтегляния 154 от 22.5.2018 г.)

Свещеният Коран: глава "Откриване"
Венцислава Дикова
(изтегляния 250 от 22.5.2018 г.)