Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2007 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 444 от 22.5.2018 г.)

Фонема и графема–случаят с тракийския език
Мирена Славова

(изтегляния 544 от 22.5.2018 г.)

Старогръцки митове за произхода и функцията на писмото
Елия Маринова

(изтегляния 969 от 22.5.2018 г.)

Η Ιστορια Τησ Νεασ Ελληνικησ Γλωσσασ
Димитриос Румпос

(изтегляния 698 от 22.5.2018 г.)

Problèmes Historographiques Sur L’étude De La Religion Macédonienne
Marine Gleyse

(изтегляния 498 от 22.5.2018 г.)

Maron, le prêtre d’Apollon. Considerations sur le système de pouvoir politique de la thrace homérique
Стефан Йорданов

(изтегляния 455 от 22.5.2018 г.)

Les Thraces Dans L’opposition Romain Barbare
Славчо Киров

(изтегляния 1156 от 22.5.2018 г.)

ΝΕΟΣ ΗPΩΣ (KOYPOΣ HPΩΣ), тракийски конник (Heros) HEROS EQUITANS
Златозара Гочева

(изтегляния 1228 от 22.5.2018 г.)

Тракийското светилище при Баткун
Иванка Дончева

(изтегляния 884 от 22.5.2018 г.)

Култът към LARES в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова

(изтегляния 536 от 22.5.2018 г.)

Сведенията за Диомед и Ликург в гръцката митология
Диана Иванова

(изтегляния 732 от 22.5.2018 г.)

Образът на добрия владетел в корпуса на латинските панегирици
Анаснас Герджиков

(изтегляния 802 от 22.5.2018 г.)

Проникване на християнството в тракийските земи през ІІІ–ІV век
Таня Мандраджиева

(изтегляния 1575 от 22.5.2018 г.)

Раннохристиянски надписи от Филипопол
Николай Шаранков

(изтегляния 513 от 22.5.2018 г.)

Символът на дракона в китайската култура
Искра Мандова

(изтегляния 1033 от 22.5.2018 г.)

Състояние на религиите в Китай
Полина Венкова

(изтегляния 668 от 22.5.2018 г.)

Специфики на японските функционални стилове
Катя Маринова

(изтегляния 510 от 22.5.2018 г.)

Тенденции, методи и проблеми в преподаването на японски език
Магдалена Василева

(изтегляния 322 от 22.5.2018 г.)

Свещеният Коран: глава "Откриване"
Венцислава Дикова

(изтегляния 476 от 22.5.2018 г.)