Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2007 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 491 от 22.5.2018 г.)

Фонема и графема–случаят с тракийския език
Мирена Славова

(изтегляния 602 от 22.5.2018 г.)

Старогръцки митове за произхода и функцията на писмото
Елия Маринова

(изтегляния 1024 от 22.5.2018 г.)

Η Ιστορια Τησ Νεασ Ελληνικησ Γλωσσασ
Димитриос Румпос

(изтегляния 788 от 22.5.2018 г.)

Problèmes Historographiques Sur L’étude De La Religion Macédonienne
Marine Gleyse

(изтегляния 542 от 22.5.2018 г.)

Maron, le prêtre d’Apollon. Considerations sur le système de pouvoir politique de la thrace homérique
Стефан Йорданов

(изтегляния 491 от 22.5.2018 г.)

Les Thraces Dans L’opposition Romain Barbare
Славчо Киров

(изтегляния 1197 от 22.5.2018 г.)

ΝΕΟΣ ΗPΩΣ (KOYPOΣ HPΩΣ), тракийски конник (Heros) HEROS EQUITANS
Златозара Гочева

(изтегляния 1273 от 22.5.2018 г.)

Тракийското светилище при Баткун
Иванка Дончева

(изтегляния 958 от 22.5.2018 г.)

Култът към LARES в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова

(изтегляния 585 от 22.5.2018 г.)

Сведенията за Диомед и Ликург в гръцката митология
Диана Иванова

(изтегляния 783 от 22.5.2018 г.)

Образът на добрия владетел в корпуса на латинските панегирици
Анаснас Герджиков

(изтегляния 858 от 22.5.2018 г.)

Проникване на християнството в тракийските земи през ІІІ–ІV век
Таня Мандраджиева

(изтегляния 1636 от 22.5.2018 г.)

Раннохристиянски надписи от Филипопол
Николай Шаранков

(изтегляния 558 от 22.5.2018 г.)

Символът на дракона в китайската култура
Искра Мандова

(изтегляния 1122 от 22.5.2018 г.)

Състояние на религиите в Китай
Полина Венкова

(изтегляния 722 от 22.5.2018 г.)

Специфики на японските функционални стилове
Катя Маринова

(изтегляния 558 от 22.5.2018 г.)

Тенденции, методи и проблеми в преподаването на японски език
Магдалена Василева

(изтегляния 362 от 22.5.2018 г.)

Свещеният Коран: глава "Откриване"
Венцислава Дикова

(изтегляния 551 от 22.5.2018 г.)