Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За култа към Марс в римската армия в провинция Долна Мизия (по епиграфски данни)


Автори:
Олег Александров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


698 изтегляния от 22.5.2018 г.