Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Образът на добрия владетел в корпуса на латинските панегирици


Автори:
Анаснас Герджиков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


757 изтегляния от 22.5.2018 г.