Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проникване на християнството в тракийските земи през ІІІ–ІV век


Автори:
Таня Мандраджиева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1506 изтегляния от 22.5.2018 г.