Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Първи наблюдения върху езика и формиране на представите за частите на речта у старогръцките философи (Хераклид, Парменид, Декокрит, Протагор, Платон и Аристотел)


Автори:
Ценка Давидкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


754 изтегляния от 22.5.2018 г.