Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на университетското класическо образование в Източна Европа. Наблюдения от международен семинар, София 2005


Автори:
Виолета Герджикова
Йоана Сиракова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


384 изтегляния от 22.5.2018 г.