Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската община и елинското образование в края на XVIII и първата половина на XIX век


Автори:
Владимир Владов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


789 изтегляния от 22.5.2018 г.