Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Символика на някои животни по данни на езика (върху материали от гръцки фразеологизми)


Автори:
Емилия Авгинова-Николова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1772 изтегляния от 22.5.2018 г.