Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Първи наблюдения върху езика и формиране на представите за частите на речта у старогръцките философи (Хераклид, Парменид, Декокрит, Протагор, Платон и Аристотел)


Автори:
Ценка Давидкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


976 изтегляния от 22.5.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / Luxembourg  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (26) / Europe  (4) / United States  (79) / Canada  (1) / Germany  (30) / NA (679) / Russian Federation  (12) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (123) / Ireland  (3) / Turkey  (3) / Serbia  (1) / Ukraine  (4)