Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Търновската община и елинското образование в края на XVIII и първата половина на XIX век


Автори:
Владимир Владов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1064 изтегляния от 22.5.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Netherlands  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (3) / United Kingdom  (26) / Europe  (1) / United States  (86) / Canada  (11) / Germany  (30) / NA (763) / Macedonia  (1) / Russian Federation  (13) / China  (2) / Sweden  (3) / Austria  (3) / Bulgaria  (108) / Turkey  (4) / Belgium  (1) / Ukraine  (4)