Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традиционните римски добродетели, отразени в епиграфски паметници от Долна Мизия


Автори:
Иглика Милушева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


576 изтегляния от 15.11.2018 г.