Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Платената любов в Древна Гърция (според античните автори и керамографията)


Автори:
Иванка Дончева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


529 изтегляния от 15.11.2018 г.