Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2008 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 561 от 15.11.2018 г.)

Надписите върху монетите на едоните
Мирена Славова

(изтегляния 1293 от 15.11.2018 г.)

Митът за Дионис в ранната орфическа традиция
Михаела Алексиева

(изтегляния 855 от 15.11.2018 г.)

Празникът на Anna Perenna според "Фасти" на Овидий
Елия Маринова

(изтегляния 752 от 15.11.2018 г.)

Alter Horatius. In memoriam Magistrae
Василена Тодоранова

(изтегляния 624 от 15.11.2018 г.)

Ролята на Атинския университет на Балканите през ХІХ век
Димитриос Румпос

(изтегляния 586 от 15.11.2018 г.)

За реакцията на предлозите в новогръцкия и немския език
Величка Симонова-Гроздева

(изтегляния 751 от 15.11.2018 г.)

Няколко думи за Арис Диктеос
Йордан Христов

(изтегляния 611 от 15.11.2018 г.)

Марон – цар-жрец на киконите или жрец на Аполон
Златозара Гочева

(изтегляния 949 от 15.11.2018 г.)

Култът към знамената в Долна Мизия
Олег Александров

(изтегляния 635 от 15.11.2018 г.)