Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хуморът в гръцките комикси. Поредиците комикси на Аркас в светлината на изотопно-дизюнктивния модел


Автори:
Иван Мирчевски

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


471 изтегляния от 15.11.2018 г.