Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предаването на топонимите от територията на Гърция при превод от гръцки на български език


Автори:
Виктория Кънева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


443 изтегляния от 15.11.2018 г.