Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Методика на автоматизирано изграждане на честотен речник на новогръцки език


Автори:
Румен Рикевски

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


394 изтегляния от 15.11.2018 г.