Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2008 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 590 от 15.11.2018 г.)

Надписите върху монетите на едоните
Мирена Славова

(изтегляния 1350 от 15.11.2018 г.)

Митът за Дионис в ранната орфическа традиция
Михаела Алексиева

(изтегляния 918 от 15.11.2018 г.)

Празникът на Anna Perenna според "Фасти" на Овидий
Елия Маринова

(изтегляния 812 от 15.11.2018 г.)

Alter Horatius. In memoriam Magistrae
Василена Тодоранова

(изтегляния 656 от 15.11.2018 г.)

Ролята на Атинския университет на Балканите през ХІХ век
Димитриос Румпос

(изтегляния 614 от 15.11.2018 г.)

За реакцията на предлозите в новогръцкия и немския език
Величка Симонова-Гроздева

(изтегляния 797 от 15.11.2018 г.)

Няколко думи за Арис Диктеос
Йордан Христов

(изтегляния 641 от 15.11.2018 г.)

Марон – цар-жрец на киконите или жрец на Аполон
Златозара Гочева

(изтегляния 1003 от 15.11.2018 г.)

Култът към знамената в Долна Мизия
Олег Александров

(изтегляния 669 от 15.11.2018 г.)