Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Култът към Великата богиня майка и култът към св. Богородица в Тракия


Автори:
Таня Мандраджиева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


963 изтегляния от 15.11.2018 г.