Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Митът за Дионис в ранната орфическа традиция


Автори:
Михаела Алексиева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


542 изтегляния от 15.11.2018 г.