Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За частите на речта и присъщите им признаци (категории) в античното гръцко знание за езика


Автори:
Ценка Давидкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


842 изтегляния от 15.11.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (25) / Europe  (3) / United States  (37) / Germany  (26) / NA (699) / Russian Federation  (7) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (30) / Turkey  (3) / Ukraine  (3)