Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2008 / Том 3 / Брой 2

Статии

“Бобата” – един религиозен феномен при циганите/ромите
Велчо Кръстев Евгения Иванова

(изтегляния 596 от 16.11.2018 г.)

Културните функции на учението за ноосферата в България
Росина Данкова

(изтегляния 309 от 16.11.2018 г.)

Митичните същества в японските предания и легенди
Катя Маринова

(изтегляния 1855 от 16.11.2018 г.)

Айну - децата на мечката
Милица Минева

(изтегляния 492 от 16.11.2018 г.)

Южна Индия - природа, обичаи, култура, образование
Радка Тодорова Даниела Балве

(изтегляния 1172 от 16.11.2018 г.)

Махмуд Даруиш - гласът на палестинската надежда
Татяна Иванова

(изтегляния 307 от 16.11.2018 г.)

Петте стълба на исляма
Венцислава Дикова

(изтегляния 892 от 16.11.2018 г.)

The Visigoths`Immigrations and their State in South Gale and Spain
Karim Abdelghani Mahmoud Abdelati

(изтегляния 349 от 16.11.2018 г.)