Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езически свидетелства в раннохристиянските текстове - пътища на проникване и влияние


Автори:
Стела Ненова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


457 изтегляния от 16.11.2018 г.