Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стойна Пороманска – Новогръцкият език в България. Теория и практика. Η Νεοελληνική γλώσσα στη Βουλγαρία. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση


Автори:
Владимир Владов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


412 изтегляния от 16.11.2018 г.