Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обвиненията в магия срещу политически и религиозни противници във византийската историография от Х–ХІІ век


Автори:
Янко Димитров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


417 изтегляния от 16.11.2018 г.