Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За едно духовно разминаване между Изтока и Запада и за стилистичните разлики в изобразяването на Страшния съд, произтичащи от това


Автори:
Надежда Христова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


401 изтегляния от 16.11.2018 г.