Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културните функции на учението за ноосферата в България


Автори:
Росина Данкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


322 изтегляния от 16.11.2018 г.