Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2009 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 429 от 21.5.2018 г.)

Плутарх и римското право
Надежда Амуджиева Веселин Стойков

(изтегляния 618 от 21.5.2018 г.)

Some Methodological Aspects in Teaching Latin in Medicine
Надежда Амуджиева Веселин Стойков

(изтегляния 676 от 21.5.2018 г.)

Оракулът на Зевс в Додона
Иванка Дончева

(изтегляния 1145 от 21.5.2018 г.)

Култът към Марс в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова

(изтегляния 552 от 21.5.2018 г.)

За култа към Минерва в Novae
Павлина Владкова

(изтегляния 537 от 21.5.2018 г.)

Монтанизмът в Рим
Павел Стефанов

(изтегляния 461 от 21.5.2018 г.)

Религии и етика в Китай
Бора Беливанова

(изтегляния 441 от 21.5.2018 г.)

The Idea of The Other and China as Its Ultimate Illustration
Павел Петков

(изтегляния 416 от 21.5.2018 г.)

Джамиите–между религията и политиката
Таня Иванова

(изтегляния 492 от 21.5.2018 г.)

Религията в съвременна Япония
Катя Маринова

(изтегляния 815 от 21.5.2018 г.)

Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език
Магдалена Василева

(изтегляния 425 от 21.5.2018 г.)

Религията при циганите/ромите като средство за адаптиране към околния свят
Велчо Кръстев Евгения Иванова

(изтегляния 1001 от 21.5.2018 г.)

Γλωσσικη συνειδηση στα Βαλκανια 18οσ – 20οσ αιùνασ
Димитриос Румпос

(изтегляния 567 от 21.5.2018 г.)

Църковни фразеологизми в ежедневния новогръцки език
Кацелу Георгия

(изтегляния 298 от 21.5.2018 г.)