Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2009 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 542 от 21.5.2018 г.)

Плутарх и римското право
Надежда Амуджиева Веселин Стойков

(изтегляния 786 от 21.5.2018 г.)

Some Methodological Aspects in Teaching Latin in Medicine
Надежда Амуджиева Веселин Стойков

(изтегляния 797 от 21.5.2018 г.)

Оракулът на Зевс в Додона
Иванка Дончева

(изтегляния 1413 от 21.5.2018 г.)

Култът към Марс в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова

(изтегляния 680 от 21.5.2018 г.)

За култа към Минерва в Novae
Павлина Владкова

(изтегляния 739 от 21.5.2018 г.)

Монтанизмът в Рим
Павел Стефанов

(изтегляния 591 от 21.5.2018 г.)

Религии и етика в Китай
Бора Беливанова

(изтегляния 574 от 21.5.2018 г.)

The Idea of The Other and China as Its Ultimate Illustration
Павел Петков

(изтегляния 528 от 21.5.2018 г.)

Джамиите–между религията и политиката
Таня Иванова

(изтегляния 613 от 21.5.2018 г.)

Религията в съвременна Япония
Катя Маринова

(изтегляния 953 от 21.5.2018 г.)

Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език
Магдалена Василева

(изтегляния 565 от 21.5.2018 г.)

Религията при циганите/ромите като средство за адаптиране към околния свят
Велчо Кръстев Евгения Иванова

(изтегляния 1134 от 21.5.2018 г.)

Γλωσσικη συνειδηση στα Βαλκανια 18οσ – 20οσ αιùνασ
Димитриос Румпос

(изтегляния 711 от 21.5.2018 г.)

Църковни фразеологизми в ежедневния новогръцки език
Кацелу Георгия

(изтегляния 407 от 21.5.2018 г.)