Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2009 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 215 от 21.5.2018 г.)

Плутарх и римското право
Надежда Амуджиева Веселин Стойков
(изтегляния 325 от 21.5.2018 г.)

Some Methodological Aspects in Teaching Latin in Medicine
Надежда Амуджиева Веселин Стойков
(изтегляния 480 от 21.5.2018 г.)

Оракулът на Зевс в Додона
Иванка Дончева
(изтегляния 660 от 21.5.2018 г.)

Култът към Марс в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 293 от 21.5.2018 г.)

За култа към Минерва в Novae
Павлина Владкова
(изтегляния 242 от 21.5.2018 г.)

Монтанизмът в Рим
Павел Стефанов
(изтегляния 231 от 21.5.2018 г.)

Религии и етика в Китай
Бора Беливанова
(изтегляния 223 от 21.5.2018 г.)

The Idea of The Other and China as Its Ultimate Illustration
Павел Петков
(изтегляния 207 от 21.5.2018 г.)

Джамиите–между религията и политиката
Таня Иванова
(изтегляния 260 от 21.5.2018 г.)

Религията в съвременна Япония
Катя Маринова
(изтегляния 476 от 21.5.2018 г.)

Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език
Магдалена Василева
(изтегляния 226 от 21.5.2018 г.)

Религията при циганите/ромите като средство за адаптиране към околния свят
Евгения Иванова Велчо Кръстев
(изтегляния 769 от 21.5.2018 г.)

Γλωσσικη συνειδηση στα Βαλκανια 18οσ – 20οσ αιùνασ
Димитриос Румпос
(изтегляния 291 от 21.5.2018 г.)

Църковни фразеологизми в ежедневния новогръцки език
Кацелу Георгия
(изтегляния 152 от 21.5.2018 г.)