Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За култа към Минерва в Novae


Автори:
Павлина Владкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


476 изтегляния от 21.5.2018 г.