Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За числеността на войниците с източен произход в римската армия в провинция Долна Мизия


Автори:
Олег Александров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


452 изтегляния от 21.5.2018 г.