Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преводите от китайски на български език от 80-те години на ХХ век до наши дни– автори, преводачи, развитие, тенденции


Автори:
Полина Венкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


812 изтегляния от 21.5.2018 г.