Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Религията при циганите/ромите като средство за адаптиране към околния свят


Автори:
Велчо Кръстев
Евгения Иванова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


965 изтегляния от 21.5.2018 г.