Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Критика на социалистическите идеи в книжнината на митрополит Методий Кусев (1894–1921 г.)


Автори:
Ангел Динев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


341 изтегляния от 21.5.2018 г.