Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Митът за небесната светлина и най-древният модел на света като архетип (Шифърът на неолитния „човек–звезда“ от Орловец и неговото значение за прехода от мита към Логоса


Автори:
Евлоги Данков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


585 изтегляния от 21.5.2018 г.