Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Музите като иконични символи и като универсалии на културата


Автори:
Росина Данкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1524 изтегляния от 21.5.2018 г.