Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Титулатурата на православното духовенство през ХV–XIX век в контекста на българо-гръцките отношения


Автори:
Владимир Владов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


456 изтегляния от 21.5.2018 г.