Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Устойчиви смислови аспекти, свързани с някои зооними (на базата на примери от българската и гръцката фразеология)


Автори:
Емилия Авгинова-Николова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


290 изтегляния от 21.5.2018 г.