Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Компютърна обработка на естествени езици–аспекти на автоматичен синтактичен анализатор


Автори:
Румен Рикевски

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


552 изтегляния от 21.5.2018 г.