Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За сънищата на Синезий от Кирена в контекста на античната онирокритика


Автори:
Димитър Димитров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


568 изтегляния от 21.5.2018 г.