Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Военните магистратури в политическата система на атинската демокрация


Автори:
Стела Монева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


411 изтегляния от 21.5.2018 г.