Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2009 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 537 от 21.5.2018 г.)

Плутарх и римското право
Надежда Амуджиева Веселин Стойков

(изтегляния 780 от 21.5.2018 г.)

Some Methodological Aspects in Teaching Latin in Medicine
Надежда Амуджиева Веселин Стойков

(изтегляния 795 от 21.5.2018 г.)

Оракулът на Зевс в Додона
Иванка Дончева

(изтегляния 1404 от 21.5.2018 г.)

Култът към Марс в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова

(изтегляния 678 от 21.5.2018 г.)

За култа към Минерва в Novae
Павлина Владкова

(изтегляния 732 от 21.5.2018 г.)

Монтанизмът в Рим
Павел Стефанов

(изтегляния 589 от 21.5.2018 г.)

Религии и етика в Китай
Бора Беливанова

(изтегляния 572 от 21.5.2018 г.)

The Idea of The Other and China as Its Ultimate Illustration
Павел Петков

(изтегляния 523 от 21.5.2018 г.)

Джамиите–между религията и политиката
Таня Иванова

(изтегляния 611 от 21.5.2018 г.)

Религията в съвременна Япония
Катя Маринова

(изтегляния 949 от 21.5.2018 г.)

Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език
Магдалена Василева

(изтегляния 561 от 21.5.2018 г.)

Религията при циганите/ромите като средство за адаптиране към околния свят
Велчо Кръстев Евгения Иванова

(изтегляния 1130 от 21.5.2018 г.)

Γλωσσικη συνειδηση στα Βαλκανια 18οσ – 20οσ αιùνασ
Димитриос Румпос

(изтегляния 704 от 21.5.2018 г.)

Църковни фразеологизми в ежедневния новогръцки език
Кацелу Георгия

(изтегляния 402 от 21.5.2018 г.)