Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език


Автори:
Магдалена Василева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: -

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


577 изтегляния от 21.5.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Netherlands  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / Europe  (1) / United States  (46) / Canada  (1) / Germany  (30) / Vietnam  (1) / NA (438) / Russian Federation  (7) / China  (2) / Sweden  (2) / Bulgaria  (14) / Turkey  (3) / Ukraine  (4)